Projecten

Gezondheidszorg

Het project gezondheidszorg is afgerond en afgesloten.
Meer informatie daarover is te vinden onder >>Nieuws

Onderwijs

In de meeste dorpen kunnen kinderen lager onderwijs volgen, zo ook op Kei Besar. Voor het volgen van onderwijs dienen kinderen in uniform naar school te komen.

De Stichting ( zowel de Nederlandse als de afdeling Indonesie RYTRI) heeft gezorgd voor naaimachines en stof. Daarmee is het mogelijk geworden dat alle kinderen van het dorp onderwijs kunnen volgen, ook in de toekomst.

pixel schooluniform

Om het belang van het onderwijs te onderstrepen is huiswerkbegeleiding en ouderbegeleiding gerealiseerd. De heer Hizkia Rahangmetan- de vader van de voorzitter van RYTRI - heeft zijn woonkamer beschikbaar gesteld. Als gepensioneerd voorlichter heeft hij de kennis en vaardigheden om toe te zien dat studiehuis annex bibliotheek wordt onderhouden.

Hoger onderwijs is er niet op Kei Besar. Voor een vervolgopleiding moeten jongeren bij familie of in een kosthuis. Door armoede is er sprake van een zeer groot percentage uitvallers op de universiteiten. Om die reden ondersteunt de Stichting studenten. Zij dienen hun motivatie voor de studie te beschrijven en een begroting in te dienen. Yulius Yusuf Ngarbingan studeert met ondersteuning van de Stichting aan de Universitas Kristen Satya Wacana in Salatiga.

Om de kansen in het onderwijs te vergroten richt de Stichting zich tevens op de voorschoolse en kleuterperiode. Tot een aantal jaren geleden bleven kinderen tot 6 jaar op de kampung onder toezicht van oma’s. Nu gaan steeds meer kinderen al vanaf 3 jaar naar een “schooltje". Ontwikkelingsmateriaal en speelgoed is echter nauwelijks aanwezig. Een verzoek hiervoor kwam bij de Stichting binnen.

Het schoolpleintje ziet er op dit moment zo uit:

speelplaats

pixel speelplaats

 

De bedoeling is dat de Stichting een bijdrage levert om voor kinderen dit tot een aantrekkelijke speelplaats te maken met in achtneming van de culturele aspecten van het eiland en bij voorkeur gebruik van materialen van het eiland.

pixel speelplaats