Giften

Ter nagedachtenis
Op 9 mei 2011 hebben wij afscheid moeten nemen van Paul Hombergen. Paul was niet alleen actief bij de carnavalsvereniging maar ook in de lokale politiek van zijn dorp Groesbeek. Daarnaast weten we dat hij onze stichting een warm hart toedraagt en ons diverse malen heeft ondersteund. Tot onze verrassing maar op zijn kenmerkende wijze had hij geregeld dat er bij zijn uitvaartmis een collecte werd gehouden ten behoeve van stichting Rahan Yam Tel. Met de opbrengst van deze collecte kunnen wij zeker een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Kei-eilanden.

Namens stichting Rahan Yam Tel in Nederland en yayasan Rahan Yam Tel in Tual (Kei/Indonesia) wil ik dan ook Karin Hombergen-van Mier, Lonneke Hombergen en Mikel Gijselaar bedanken voor deze gift. 

nemens stichting Rahan Yam Tel,

Evert Hurulean

pixel Paul Hombergen