Welkom bij Stichting Rahan Yam-Tel


Wij zijn een stichting, oorspronkelijk opgericht door mensen die direct/indirect een band hebben met de Kei eilanden.


Doelstelling

Onze doelstelling is het bevorderen van deelname aan het onderwijs en het vergroten van de kansen op vervolgonderwijs van jongeren. Alles wat de Stichting ondersteunt komt voort uit de wensen en de behoeften van de mensen van Kei.


Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn daarbij:

Continuïteit:
alles wat er wordt geïnitieerd moet uitvoerbaar en haalbaar zijn en er moet uitzicht zijn op continuïteit.

Betrokkenheid:
de mensen op Kei moeten zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de voortgang en welslagen van een project.

Onafhankelijkheid:
de hulp van de stichting mag niet leiden tot afhankelijkheid, maar moet juist leiden tot zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid.

Cultuur:
alle activiteiten die de stichting ondersteunt moeten passen binnen de cultuur op Kei.