Archief

Masuk Sadja Maastricht

16 mei 2008
Ter nagedachtenis van Cindy Hurulean hebben Evert Hurulean en Hannah van Wamel op 16 mei 2008 op uitnodiging van Stichting Pelita bij de Masuk Sadja in Maastricht voorlichting gegeven over de activiteiten van stichting Rahan Yam-Tel.

De Masuk Sadja is een dag waar Indische en Molukse ouderen elkaar treffen. Er worden verschillende activiteiten gedaan zoals bingo spelen, dansen en zingen. Aan het eind van de middag is er een uitgebreide maaltijd. Tijdens deze middag heeft Evert Hurulean een presentatie gegeven over de stichting Rahan Yam-Tel. Het doel van deze presentatie is om uitleg te geven over het ontstaan van de stichting en wat het doel is van de stichting. Met deze stichting willen wij voor een betere medische zorg en onderwijs zorgen op de Kei eilanden.

Op deze dag is er geld ingezameld voor de stichting. Het was een leuke en gezellige middag. Het was extra speciaal omdat Cindy Hurulean actief was in het organiseren van deze dagen. Wij willen iedereen bedanken voor deze giften. Ook willen wij Stichting Pelita bedanken dat wij aanwezig mochten zijn op deze dag.


In Memorandum Cindy Hurulean

Na een kortstondig ziekbed is op 20 april 2008 onze medeoprichtster en secretaris Cindy Hurulean overleden.

Samen met familie en vrienden hebben wij op vrijdag 18 april jl. afscheid genomen van elkaar.

Terugkijkend op de werkzaamheden van Cindy als secretaris voor onze stichting deed zij de dingen op haar eigen manier; rustig, duidelijk maar met veel plezier en grapjes makend.

Haar manier om ons als klankbord bij te staan met haar ervaring typeert haar werk achter de coulissen.

pixel

Ons gezamenlijke familieproject ten behoeve van medische zorg en onderwijs voor de bewoners

van Kei-Besar zal een belangrijke inbreng en ondersteuning van haar missen. Voor haar overlijden heeft Cindy aangegeven dat giften beschikbaar worden gesteld aan stichting Rahan Yam-Tel.

Namens stichting Rahan Yam-Tel, Evert Hurulean (voorzitter)